Roman POLÁK (1957)


 

režisér, bývalý riaditeľ činohry SND, absolvent Divadelnej réžie na VŠMU. Od roku l982 pôsobil v činohre Štátneho divadla v Košiaciach, od roku 1984 v Divadle SNP v Martine. Po celý čas od roku 1990 je priebežná jeho spolupráca s divadlom Astorka, kde následne v rokoch 1996 až 2000 pôsobil ako interný režisér, od roku 2005 bol jeho umeleckým riaditeľom. V rokoch 2000 - 2002 bol umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla v Košiciach, od roku 2006 až do mája 2008 riaditeľom činohry SND.
Ako režisér je charakteristický tým, že od začiatku pociťoval potrebu rozvíjať divadlo nielen v poetike, ale predovšetkým vo filozofii.

S DSJCH začal spolupracovať ešte ako študent VŠMU:

S. Tomášik: SVADBA POD KOHÚTOM alebo Len aby to bolo s menšími trovami (13.3.1982)
Odpis stratenej Tomášikovej hry sa našiel v moskovskom archíve. V tej podobe, ako sa hra zachovala, hrať by sa nedala, preto ju Polák dôkladne prepracoval, dokonca do takej miery, že sa dá hovoriť o spoluautorstve. V jeho inscenácii sa svadobná veselohra zmenila na čiernu grotesku. Inscenoval ostrú satiru na chamtivosť, surovosť, prízemnosť života. Cillerova scéna mala dva plány: hore, na vrchu Kohút trochu romanticky rojčili milenci a iní životní idealisti, dolu pod Kohútom na našom národnom a sociálnom dne žili a živorili zo dňa na deň "realisti", či skôr majitelia rôznych realít. Všetci skončili ožratí pod svadobným stolom a za ich nezmyselným, často iba zmyselným životom dala bodku vojna.

 

 

V.Paulíny -Tóth: ĽUDSKÁ KOMÉDIA (7.4.1984)
Dramatická báseň sa prvý krát inscenovala práve na našom javisku. Jadro hry tvoria výjavy z Dóžovho sedliackeho povstania, ktoré sa prepletajú so symbolickým výjavmi o zrode slovenčiny, mladého Slovenska, slovanskej vzájomnosti. Polák a Ciller komponovali jednotlivé výstupy okolo rebriňáka s plachtou - poslúžil ako vrch hory, ako chalupa, vojenský šiator, jeho oje bolo lavicou, na ktorej sedeli zemani v krčme, prevrátený voz bol tiež obrazom porazenej vzbury, symbolizoval svet hore nohami, vykoľajený spoločenský poriadok.