ČANECKÝ Peter - scénický výtvarník


(10. februára 1957, Liptovský Mikuláš ) Absolvent Strednej umelecko-priemyslovej školy v Kremnici (1976, ped. T. Brezányová, M. Ormandík), Katedry scénografie VŠMU – (1983, ped. O. Šujan, L. Purkyňová). Pôsobil ako scénický a kostýmový výtvarník v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene (1983 - 88), na Novej scéne v Bratislave (1988 - 90), od roku 1991 je pedagógom ČaBF VŠMU. Vytvoril kostýmovú výpravu k vyše dvesto sedemdesiatim divadelným inscenáciám, tridsiatke televíznych inscenácii a filmov, sedem celovečerných filmov, asi v tretine týchto projektov pracoval aj ako scénicky výtvarník. Z jeho kostýmovej tvorby napr. opery Rigoletto, Adriana Lecouvreur, La traviata, Panna orleánska, Carmen. Hosťoval v Štátnej opere v Banskej Bystrici, Štántej opere v Ostrave atď.

 

Realizované inscenácie.

M.Urban: Beta, kde si? (1987) - kostýmy

M.Urban-M-Oľha: Živý bič (1988) – kostýmy

D.Kovačevič: Zberné stredisko (1989) – výprava

J.Chalupka: Kocúrkovo (1991) – kostýmy