Zmena webadresy !

10.05.2010 13:38

 V súčasnej dobe pracujeme na novom vzhľade našej stránky a s tým je spojená aj zmena a hlavne zjednodušenie našej webovej adresy, ktorá je : dsjchbrezno.sk

—————

Späť