XXXV. ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA

25.04.2009 23:33


V dňoch 16.-18. apríla 2009 sa v Revúcej konala krajská prehliadka činoherného divadla a divadla mladých, ktorú každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Taktiež každoročne vyberá trojčlenná porota - tentoraz ju tvorili dramaturgička Alžbeta Verešpejová, riaditeľ festivalu Kremnické gagy Ján Fakla a teatrológ Miroslav Dacko - spomedzi účinkujúcich súborov reprezentantov kraja na celoslovenskú prehliadku Tlmačské činobranie.

Je pre nás veľkou cťou, že na základe rozhodnutia menovanej poroty, bol náš súbor (spolu s Divadelným súborom Daxner z Tisovca) so svojou inscenáciou Kňaz odporúčaný programovej rade celoslovenskej prehliadky ako jej súťažné predstavenie.

                                                                                                                          Mária Frgolcová

—————

Späť