Urbánek v SND

26.04.2009 14:36


 

Takmer do polovice 20. storočia bol skoro ako doma. Režíroval ho Bagar, Hoffman a najmä Borodáč. Cez vojnu hosťovali s Urbánkom v Národnom viackrát ochotníci. Páčili sa ich predstavenia postavené na folklóre. Po vojne do Národného nemal prístup. Jeho popularita klesla aj v národe. Divadelníci na vidieku, rovnako profesionáli ako amatéri, sa ho celkom nezriekli. Niet u nás javiska, na ktoré by nevykročil aspoň jednou nohou. Brezno po čase opäť navštívil. Jeho súčasný portrét prišli Brezňania ukázať do hlavného mesta. S Pani richtárkou vystúpili v Štúdiu SND (8.septembra).

Urbánek zapĺňal javiská porekadlami, spevmi, krojmi a kresťanskou morálkou. Iný kraj, iný kroj, ale autor bol všade rovnaký. Aj do Národného prinášali ocotníci Urbánka sťa májku. Nik sa neodvžil obrať autora o jeho poklady. Dlhoročný dramaturg SND J.Sládeček, dnes editor Stodolu i Brača, režisér Palárika či Tajovského, teda dôverný znalec obce klasikov, si trúfol aj na dramatika z konca abecedy. Pre mnohých aj z pitvora literatúry. S výtvarníkom J.Valekom Urbánka vyzliekol z kroja! Postavy v štylizovanom bielom oblečení vystupujú sťa v spodnej bielizni. Celí bieli na bielej scéne. Ešte aj zvyčajne čierny horizont čiastočne nahrádza biela plachta, na ktorej svieti Božie oko. Na konci spokojne zažmurká, lebo všetky sváry sa urovnali podľa božej vôle.

Každý herec pred prvým vstupom zazvonil na veľký zvonec. Podaktorí veľkou palicou na francúzsky spôsob zabúchali na podlahu. Dávalo to na známosť, že uvidíme divadelný obrad, nie tradičný urbánkovský obraz o živote. Kroje zostali v šatnici, spievalo sa zriedka, zato pekne. Celovečerná hra sa zmenila na hodinovú aktovku. Nič podstatné nevypadlo, iba urbánkovské largo sa zamenilo na sládečkovské presto. Herci si osvojili režisérov rytmus, charaktery postáv však v bielej inscenácii „nevybielili“. Takmer do jedného ich pestro vymaľovali. Rovnako tie sympatické -Gabriel Obernauer Miša drotára – ako aj nesympatické – Alžbeta Vagadayová pani richtárku Polušu. Vo Verone dva rody rozvadené zapríčinili tragédiu, v Brezne rody divadlom spriaznené, Vagadayovský a Obernauerovský, robia už roky dobrú „komédiu“.

V Národnom začali sezónu neoficiálne „znárodneným“ dramatikom. V NÁRODNOM AKO DOMA - to je názov sympatického projektu – sa ochotníci z Brezna určite cítili.


 

Ladislav Čavojský

In: Literárny týždenník, č. 31-32, 24. septembra 2008.

—————

Späť