ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH FESTIVALOCH

26.04.2009 06:04

1972 – Pirandellovský festival – Agrigento (Taliansko)
jednoaktovky Rajský život a Hlupák (réžia P.Scherhaufer)

1977 - Belgicko – Gent – Medzinárodný divadelný festival

Cena novinárskej kritiky za vynikajúce predstavenie
C.Goldoni: Sluha dvoch pánov (réžia: P.Sherhaufer)

1990 – Gruzínsko – Medzinárodný divadelný festival Gurdžan, Bolnis
M.Urban: Beta, kde si? (réžia M.Oľha)

1991 - Juhoslávia - Mostar – Medzinárodný divadelný festival
D.Kovačevič: Zberné stredisko (réžia Ľ.Majera

1993 – Dánsko – Medzinárodný divadelný festival seniorského divadla v Odense
J.G.Tajovský: Hriech (réžia Ľ.Majera)

2006 - Medzinárodný divadelný festival DIDA 2006 - Pivnica, Srbsko

F.Urbánek: Nový život (réžia: J.Sládeček)

2008 – Medzinárodný divadelný festival DIDA 2008 – Pivnica, Srbsko
F.Urbánek: Pani richtárka (réžia: J.Sládeček)          

2008 - Česká republika – Hradec Králové - Divadlo európskych národov            
F.Urbánek: Pani richtárka (réžia: J.Sládeček)

—————

Späť