TELEVÍZIA, ROZHLAS

26.04.2009 06:01

 

1937 – 1. cena v rozhlasovej súťaži v Košiciach
I.Stodola: Svätopluk (réžia E.Holéczyová)

1943 – Štátny rozhlas
Vynášanie Moreny (réžia E.Holéczyová)

1991 – ČST Bratislava
M.Urban: Beta, kde si? (réžia: M.Oľha)

1998 – Slovenská televízia Bratislava
P.Kováčik: Krčma pod zeleným stromom

—————

Späť