Slávnostné odovzdanie ocenení

06.02.2010 08:49

V posledný januárový piatok sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa úprimne poďakovalo tým, ktorí svojou prácou, umom a šikovnosťou pretvárali mesto Brezno, či dôstojne ho reprezentovali a dali do povedomia ostatným ľuďom na Slovensku i v ďalekom svete.

Medzi ocenenými nechýbal ani náš člen. Pri príležitosti životného jubilea obdržal Cenu primátora mesta Brezna Jaroslav Peťko za dlhoročnú angažovanú prácu v Divadelnom súbore Jána Chalupku a za úspešnú reprezentáciu Mesta Brezna.

—————

Späť