SCÉNICKÁ ŽATVA 2009

22.09.2009 16:23

 

Žatevná scéna.

 Na Žatevnú scénu sme vstúpili len 4. Matej Struhár, Jana Donovalová, Peter Bošeľa a Ja. 3 z nás mali režírovať, Peťo hrať. Výsledok však bol iný...a teda sme sa nečakane na scéne ocitli všetci štyria. To všetko vďaka našim lektorom Lucii Blaškovej a p. Vladovi Sadílkovi, ktorým sa chceme touto formou poďakovať, za ich rady a odovzdané skúsenosti. Žatevná scéna sa stala pre nás miestom, kde možno stretnúť široké spektrum ochotníckych, ale aj profesionálnych divadelníkov, veľkou príležitosťou, a tiež festivalom plným inšpirácie.

Sme radi, že sme mohli tento rok vystúpiť na Žatevnej scéne a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Denisa Hlásna, vedúca ŠM pri DSJCH

—————

Späť