P R E M I É R A

12.02.2010 12:12

V mesiaci máji / presný termín včas zverejníme / pripravuje DSJCH premiéru novej inscenácie
hry mladej slovenskej autorky Kataríny Mišíkovej - ZABUDLA SOM v réžii p.prof.Ľuboslava Majeru.
V hlavných postavách sa predstavia herecké osobnosti súboru - A.Vagadayová, J.Obernauerová,
G.Obernauer a ďaľší.
SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME !

—————

Späť