Odznelo na hodnotiacom seminári

19.06.2009 14:33

 

– A. Vagadayová: (o inscenácii Nádych DS Disk z Trnavy) Ja by som si na takéto predstavenie lístok nekúpila.

– Slečna z Disku: (o Kňazovi DS Jána Chalupku) Ja som si na vašom predstavení dobre pospala.

– J. Obernauer: No vidíte, aspoň nejaký zmysel to malo.

—————

Späť