Naša mlaď

25.04.2009 23:50

 

Tradícia detského a mládežníckeho divadla je v meste rovnako dlhá a stará ako dejiny divadla dospelých ochotníkov. Iba má občasné, raz kratšie, inokedy dlhšie prestávky. Aj v nedávnych rokoch popri dospelých hrávali divadlo aj breznianske deti a mládež. Dospelí mysleli na to, aby im z detského a mládežníckeho súboru dospeli a vyrástli nasledovníci.

 

Najprv začali s tými menšími. V roku l975 založili pri Závodnom klube ROH (dnešný Mestský dom kultúry) Detské divadelné štúdio. Jeho základ tvorili žiaci zo základnej školy na Školskej ulici, jeho režisérom sa stal člen z radu Chalupkovcov Jozef Prepletaný.

Po deťoch s rovnakým zámerom začal si súbor vychovávať aj mládež.Mládežnícke divadelné štúdio sa vytvorilo začiatkom osemdesiatych rokov, jeho základ tvorili mladí (dnešní päťdesiatnici) členovia dospeláckeho súboru doplnení záujemcami z radov stredoškolskej mládeže. Štúdio pracovalo pod vedením absolventov režisérskych školení Alda Daxnera a Jula Obernauera do roku 1997 a pripravilo osem inscenácií. No časť štúdia „zostarla“ a mladší zvyšok sa „vytratil“ na štúdiá.

 

Pred štyrmi rokmi sa jeho činnosť podarilo obnoviť tým najprirodzenejším spôsobom. Iniciatíva tentoraz vzišla z radov samotnej stredoškolskej mládeže, predovšetkým gymnazistov. Už pár rokov pred tým sa tu začala zgrupovať – v tom najpozitívnejšom slova zmysle – silná skupina mladých, všestranne umelecky založených mladých ľudí. Veľká časť z nich inklinovala najmä k literatúre, sami si našli priestor na stretnutia a vzájomné prezentovanie si vlastnej tvorby. Časť z nich zaujímalo divadlo, a tak bolo len prirodzené, že sme si našli cestu k sebe a táto cesta už prináša aj prvé „ovocie“ - nielen v podobe prezentovania sa pred verejnosťou vlastnou inscenáciou, vyrastajú nám tu nielen nasledovníci, ale pomaličky a iste aj profesionáli – Mirka Ďuricová je poslucháčkou tretieho ročníka Akadémie umení v Banskej Bystrici, Maťo Struhár sa po maturite, čo ho práve čaká, chystá tiež tam, prípadne na JAMU do Brna (držíme palce).

 

 

Mládežnícke divadelné súbory Štúdio mladých pri DSJCH a CVČ, Brezno
Denisa Hlásna
0908 213 974, d.hlasna@gmail.com      

 

 

webová stránka: cs-cz.facebook.com/pages/Studio-mladych-pri-DSJCH/81304773750

 

 

 

—————

Späť