DSJCH PRIPRAVUJE :

10.02.2010 14:17


V dňoch 12. - 13.narca 2010 sa uskutočnia TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI - regionálna
prehliadka súborov amatérskeho divadla v Tajove a Medzibrode.
ŠTÚDIO MLADÝCH pri DSJCH v rámci súťažného programu uvedie svoj autorský projekt -
D I L E M Y
-------
DSJCH ako vlaňajší víťaz divadelného festivalu PALÁRIKOVA RAKOVÁ v Čadci bude
Slovensko reprezentovať na medzinárodnom divadelnom festivale DIDA v Srbskej Pivnici
v dňoch 27. - 28.marca s inscenáciou dramatizácie poviedky F.Švantnera - K Ň A Z v réžii
Ľ.Majeru a.h.
Ako však býva pri "chalupkovcoch" dobrým zvykom,  svojou inscenáciou sa predstavia
našim rodákom na "Dolnej zemi " -
25.marca v PITVAROŠI v Maďarsku
26.marca v družobnom meste NADLAK v Rumunsku
29.marca v BÁČSKOM PETROVCI vo Vojvodine.
------------------------------------------------------------------------------------------
P R E M I É R A
V mesiaci máji / presný termín včas zverejníme / pripravuje DSJCH premiéru novej inscenácie
hry mladej slovenskej autorky Kataríny Mišíkovej - ZABUDLA SOM v réžii p.prof.Ľuboslava Majeru.
V hlavných postavách sa predstavia herecké osobnosti súboru - A.Vagadayová, J.Obernauerová,
G.Obernauer a ďaľší.
SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME !

—————

Späť