42. Palárikova Raková

25.04.2009 23:35

 

V dňoch 21. až 26. apríla 2009 sa konal v Rakovej a Čadci 42. ročník Palárikovej Rakovej – národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s incenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadaná s podporou Ministerstva kultúry SR, ktorej garantami a hlavnými organizátormi sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samopsrávny kraj, obec Raková, mesto Čadca, KIC-Dom kultúry Čadca a Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková.

Programová komisia Palárikovej Rakovej vybrala zo 17 prihlásených do súťaže päť kolektívov a jedno predstavenie v kategórii Divadlo jedného herca. Odbornej porote prehliadky predsedal tento rok Oleg Dlouhý, teatrológ z Divadelného ústavu v Bratislave. Členmi boli herečka Slovenského komorného divadla v Martine Ľubomíra Krkošková-Hlaváčová, dramaturg Róbert Mankovecký z Martina a dlhoročný divadelník Peter Kozák z Čadce.

 

 

Náš súbor je najúspešnejším súborom v histórii Palárikovej Rakovej – naposledy bol ocenený na jubilejnom 40. ročníku, čo bolo už trinásty raz.

 

Odborná porota 42. ročníka rozhodla, že 1. miesto a zlatú medailu J.Palárika si odvezieme domov, do Brezna aj po štrnásty krát. Jedno z individuálnych ocenení na prehliadke patrilo Lackovi Vagadayovi za stvárnenie postavy Kňaza.

—————

Späť