doc. Mgr. art. Matúš Oľha mimoriadny profesor


 (* 8. september 1959, Prešov) je slovenský divadelný a televízny režisér. Syn Štefana Oľhu, manželka Natália, brat Zuzany Oľhovej.

V roku 1984 absolvoval štúdium divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1984-88 bol režisérom činohry DJGT vo Zvolene. Od roku 1988 je režisérom v Slovenskom komornom divadle v Martine, hosťovsky režíroval vo viacerých slovenských divadlách. Počas štúdia na VŠMU bol režisérom Malého divadelného štúdia v Košiciach, s divadelnou hrou Biela nemoc od Karla Čapka vyhrali celoslovenskú divadelnú prehliadku amatérskych súborov Martinská žatva. Hral vo filme Šiesta veta. 19. decembra 2007 ho akademický senátAkadémie umení v Banskej Bystrici zvolil do funkcie rektora pre volebné obdobie 2008-2012.

Jeho spolupráca s DSJCH začala ešte počas jeho vysokoškolských štúdií.

M.Urban:  BETA, KDESI? (3.4.1987)
Jediná hra známeho prozaika hovorí o kolektívnom, nečistom svedomí celej dediny. Divák je postavený pred mravnú dilemu: pridať sa na stranu krikľúnskej dogmy či tichej pravdy?
Inscenácia Matúša Oľhu a kostyméra Petra Čaneckého ako aj Jozefa Cillera pootočila uhol pohľadu na spoločenské zlo. V Hriechu utajení hriešnici sedeli v anonymite medzi nami, tu sme mali celú hriešnu dedinu na očiach. Lebo Urbanova drevená dedina je iná ako tie operetne milé dedinky v údolí. Nie je ani urbanovsky folklórna ani urbanovičsky morálne zachovalá. Je to rovnako krutá krútňava života ako aj miesto, z ktorého sa vracia hrdinka hry, slúžka Beta. Je to dedina plná zloby, závisti, klebiet, pokrytectva.
Divadelný súbor sa s touto hrou zúčastnil v roku 1990 Medzinárodného divadelného festivalu Gurždani v Gruzínsku.

 

M.Urban - M.Oľha: ŽIVÝ BIČ (2.4.1988)
Veľký kolektívny román sa stal podkladom pre komorný, krátky divadelný text - z kolektívnej drámy dediny si Oľha vybral iba tri ženské osudy, tri osudy slabých žien, ktoré obklopuje silná nenávisť celého sveta. Touto inscenáciou sa uzatvára trilógia s témou hriechu, s kolektívom v hlavnej úlohe, v úlohe porotcu, obžalovaného i žalobcu.

J.Chalupka: KOCÚRKOVO (9.2.1991)

P.Kováčik: KRČMA POD ZELENÝM STROMOM

K.Horák: APOKALYPSA PODĽA JANKA (KRÁĽA) (20.2.1999)

P.A.Breal: TRMA VRMA (26.12.2000)

M.Rázus - M.Oľha: KRČMÁRSKY KRÁĽ (13.4.2002)

A.P.Čechov: TRI JEDNOAKTOVKY (5.4.2003)