Ladislav ČAVOJSKÝ, CSc. (17.1.1932 Trnava)

 


 
divadelný historik, Kabinet divadla a filmu SAV
Absolvent VŠMU.
Pracoviská a významné funkcie:
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, Kabinet divadla a filmu SAV (predseda vedeckej rady), 1969-1970 Ústav divadla a filmu SAV (riaditeľ), Umenovedný ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV.

Ocenenia:  2002 Medaila SAV za podporu vedy
Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská teatrologická spoločnosť

Monografie:

1999 Slovenské divadlo v 2O. storočí (spoluautor)

1997,1998 Slovenské divadlo do roku 1919 - súpisy repertoáru

1993 Prví a prvoradí herci SND

1989 - 1990 Encyklopédia dramatických umení Slovenska I., II.(autor hesiel)

1988 DIVADLO V BREZNE

1983 Slovenské ochotnícke divadlo 1830 - 1980 (spoluautor)

1982 Divadlo v Trnave

1967 Kapitoly z dejín slovenského divadla (spoluautor)