Kontakt

 DSJCH: Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezna

Ladislav Vagaday, predseda DSJCH
Švermova 7
977 01 Brezno
Slovakia

telefón: 0421486114206
mobil: 0911987700

dsjch@mail.t-com.sk

 

Štúdio mladých DSJCH: 

Štúdio mladých pri DSJCH 

Švermova 7

977 O1 Brezno
Denisa Hlásna
0908 213 974, d.hlasna@gmail.com