Kalendár akcií

26.04.2009 14:12

Kalendár účinkovaní

26.12. 2009 o 18 hod. - Mestské kultúrne stredisko Brezno: F.Urbánek: Pani richtárka (tradičné svätoštefanské predstavenie, vstupné dobrovoľné - minimálne však jedno euro) 18. október 2009- Kultúrny dom Závadka n/Hronom - F. Urbánek: Pani richtárka 16. október 2009- Mestské kultúrne stredisko Nová...

—————


Kalendár ostatných akcií

26.04.2009 14:48

Stručne o valnom zhromaždení DSJCH

Krátka rekapitulácia činnosti súboru za roky 2004-2008: mottom našej práce pre spomínané roky bolo "pripravme podmienky a dajme šancu mladým  -  smutné: pre absolútny nezáujem detí sa musela ukončiť činnosť Detského divadelného štúdia, hoci podmienky v spolupráci s Centrom voľného s...

—————