Prof. Jozef  CILLER (8.2.1942 Martin)

scénograf, kostýmový výtvarník
Absolvent SVŠT Bratislava, odbor architektúra a VŠMU Bratislava odbor scénografia.
R. 1993 menovaný docentom, roku l997 profesorom.
Je medzinárodne uznávaným scénografom. Od roku l967 pôsobil v Divadle SNP v Martine ako výtvarník, neskôr šéf výpravy.  V roku 1990 začal pôsobiť na VŠMU ako vedúci katedry scénografie.
Zaoberal sa scénografickými riešeniami pre divadlo, film a televíziu. Pracoval tiež pre Národné divadlá v Prahe, Brne a Bratislave. Výrazne ovplyvnil najmä profil brnenského Divadla na provázku (spolu s režisérom Petrom Scherhauferom). Žije v Martine.

Pre spoluprácu s DSJCH ho ako prvý oslovil martinský režisér Ivan Petrovický v roku1969 v inscenácii J.B.Moliéra Scapinove šibalstvá.
Rokom 1972 a spoluprácou s Petrom Scherhauferom začína dlhoročné obdobie, kedy sa tento scénograf par excellence vracal do Brezna takmer v každej inscenácii:
L.Pirandello: Rajský život  a Hlupák (29.6.1972, réžia P.Scherhaufer)
Účasť na Divadelnom festivale Pirandellových hier v Agrigente na Sicílii.
J.Záborský: Najdúch (24.11.1973, réžia P.Scherhaufer)
G.K.Zechenter-Laskomerský: Komédie bez zaľúbenia i so zaľúbením alebo Slovenské pletky vo viacerých spletoch (6.6.1974, réžia P.Scherhaufer)
J.I.Bajza: René mládenca príhody a skúsenosti (27.9.1975, réžia P.Scherhaufer)
C.Goldoni: Sluha dvoch pánov (16.4.1977, réžia P.Scherhaufer)
M.Cervantes: Don Quijote de la Mancha (10.2.1978, réžia P.Scherhaufer)
Ľ.Feldek: Jánošík podľa Vivaldiho (6.4.1980, réžia K.Čillík)
J.Barč-Ivan: Mastný hrniec (1.3.1981, réžia B.Michalský)
S.Tomášik: Svadba pod Kohútom alebo Len aby to bolo s menšími trovami (13.3.1982, réžia R.Polák)
V.Paulíny-Tóth: Ľudská komédia (7.4.1984, réžia R.Polák)
J.G.Tajovský: Hriech (23.3.1985, réžia Ľ.Majera)
M.Urban: Beta, kde si? (3.4.1987, réžia M.Oľha)
M.Urban-M-Oľha: Živý bič (2.4.1988, réžia M.Oľha)