VÁLEK Jaroslav - scénograf

 

valek.jpgPochádza z Martina. Po ukončení SUPŠ v Kremnici (plošné a plastické rytie kovov) pokračoval v štúdiu na VŠMU v Bratislave na Katedre scénografie a kostýmového výtvarníctva (prof. Purkyňová, Vychodil a Šujan).

Už počas štúdia spolupracoval so Slezským divadlom Zd. Nejedlého v Opave.

V roku 1985 nastúpil ako scénograf do vtedajšieho martinského Divadla SNP neskôr do Mestského divadla v Žiline a od roku 2003 pôsobí ako vedúci umeleckej výpravy v Štátnej opere.

Spolupracoval už so všetkými divadlami na Slovensku, okrem toho aj v Čechách, Poľsku, Srbsku a Slovinsku.

Doteraz sa cénograficky sa podieľal na vyše 170 inscenáciách. Je držiteľom dvoch Výročných cien za scénografiu do inscenácií Maryša (SKD Martin) a Vlci a ovce (DJGT Zvolen).

V Štátnej opere môžete jeho prácu vidieť v inscenáciách Biele peklo, Barbier zo Sevilly, Záhradníčka z lásky, Bohéma či Trubadúr.

 

 

Realizované predstavenia s DSJCH:

P.Kováčik: Krčma pod zeleným stromom (1998)

K.Horák: Apokalypsa podľa Janka (Kráľa) (1999)

P.A.Breal: Trma vrma (2000)

F.Urbánek: Nový život

F.Urbánek: Pani richtárka