Divadelná chalupka 2009

ovečka  

DIVADELNÁ CHALUPKA 2009
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravilo v spolupráci s mestom Brezno a jeho kultúrnymi inštitúciami a Divadelným súborom J. Chalupku 5. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ CHALUPKA 2009 v Brezne a okolitých obciach. Festival sa konal 16. - 19. septembra 2009.
 

           


  DIVADELNÁ CHALUPKA 2009
  PROGRAM FESTIVALU

  _______________________

Streda 16. septembra 2009

Organizované podujatia pre školy

8.0a 11.00 Sála MsDK                DILEMY
                                             Štúdio mladých pri DSJCH
11.0   Synagóga                       ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA
                                             adaptácia rovnomennej poviedky Karla Čapka v podaní 
                                             Tomáša Mischuru, poslucháča herectva AU v Banskej

                                              Bystrici

Organizované podujatia pre školy v obciach

  10.OO
Čierny Balog                 DETI DEŤOM
                                                        KEĎ SA ULIEVAME
ZUŠ Levice
                                             ŠKRIATKOJAŠENIE   ZUŠ Nitra
                                             TRI PRASIATKA TROCHU INAK ZUŠ Sl.Ľupča
10.0     Polomka                       TRI PRASIATKA DS Materinky Šaľa


Verejné predstavenia

  16.30
Námestie                       HAP-HAP-HAPENING
                                             V programe uvidíte Tomáša Pohorelca, skupinu LZM,
                                             AKO SME SA ODIEVALI PRED STOROČÍM - 
                                             Horehronské múzeum v Brezne, Štúdio mladých pri DSJCH
  19.00 Sála MsDK                     Slávnostné otvorenie festivalu  
                                             FAUST DS Daxner Tisovec
  21.30 Synagóga                    ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA
                                            adaptácia rovnomennej poviedky Karla Čapka v podaní 
                                             Tomáša Mischuru, poslucháča herectva AU v Banskej

                                             Bystrici 
  22.00 Divadelný klub               DLHÁ NOC DIVADIEL Spoločenské stretnutie

                                             účastníkov festivalu

 

Štvrtok 17. septembra 2009

Organizované podujatia pre školy

8.00 a 10.30  Sála MsDK            DETI DEŤOM
                                                        KEĎ SA ULIEVAME
ZUŠ Levice
                                             ŠKRIATKOJAŠENIE   ZUŠ Nitra
                                             TRI PRASIATKA TROCHU INAK ZUŠ Sl.Ľupča  

 

8.00 a 11.00  Synagóga             KONTRABAS

                                                        Pavol Pivko, poslucháč AU Banská Bystrica

                                             v hre Patricka Suskinda

Organizované podujatia pre školy v obciach

 

10.00  Závadka                        TRI PRASIATKA DS Materinky Šaľa

 

Verejné predstavenia

 

16.30  Námestie                       AUTOGRAMIÁDA  ZUZANY  KRÓNEROVEJ, hrá a spieva

                                             Tomáš Pohorelec

19.00  Sála MsDK                     Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
                                             Zuzana Krónerová v bláznivom úteku do krajiny za stenou

21.30  Synagóga                      BALADA O ŠKODLIVOSTI TABAKU

                                                        benefičná koncertná prednáška od pána doktora

                                             A.P.Čechov  v podaní členov

                                             Divadla VHV z Báčskeho Petrovca (Vojvodina, SRB)

22.00 Divadelný klub                 DLHÁ NOC DIVADIEL Spoločenské stretnutie

                                             účastníkov festivalu

 Piatok 18 septembra 2009

 

Organizované podujatia pre školy

8.0  Sála MsDK                                   TRI PRASIATKA DS Materinky Šaľa
11.00   Synagóga                               BALADA O ŠKODLIVOSTI TABAKU
                                                       benefičná koncertná prednáška od pána doktora 
                                                       A.P.Čechova v podaní členov Divadla VHV z
                                                       Báčskeho Petrovca (Vojvodina, SRB)

 

Organizované podujatia pre školy v obciach

 

10.00  MsDK Slov.Ľupča                       DETI DEŤOM
                                                        KEĎ SA ULIEVAME
ZUŠ Levice
                                             ŠKRIATKOJAŠENIE   ZUŠ Nitra
                                             TRI PRASIATKA TROCHU INAK ZUŠ Sl.Ľupča

 

Verejné predstavenia

16.30  Námestie                       TRI PRASIATKA DS Materinky Šaľa

 

Verejné predstavenia v obciach

19.00  Polomka                        POHREB

                                                        komédia o ľuďoch, účinkuje Slovenské divadlo

                                             Vertigo Budapešť (HU)

19.00  Závadka                        ŽENSKÝ  ZÁKON

                                                        Komédia z pera slovenského klasika v podaní

                                             DS Nemecká

Verejné predstavenia 

19.00  Sála MsDK                      Slávnostné ukončenie festivalu

                                             PASTIER

                                                       na motívy poviedok V.Pankovčina, účinkuje

                                            Vlado Benko

                                            (náhradné predstavenie namiesto pôvodne

                                            avizovanej inscenácie v podaní Divadla Geisslers

                                            Hofencomedianten (CZ)

 

22.00 Divadelný klub                 POSLEDNÁ DLHÁ NOC DIVADIEL Spoločenské

                                            stretnutie účastníkov festivalu

Sobota 20. septembra 2009

 

Verejné predstavenia v obciach

19.00 Čierny Balog                  POHREB

                                                      komédia o ľuďoch, účinkuje Slovenské divadlo

                                           Vertigo Budapešť (HU)